เด็กดีมีสติ (นิทาน ท่าน ว. 2 ภาษา)

99.00 บาท 89.10 บาท

เป็นหนังสือแนวทางปฏิบัติให้เด็กๆ รู้จักการมีสติ  คือ การตั้งสติกำหนดและรับรู้ความรู้สึกทั้ง 6 ทาง  ได้แก่  ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  เพื่อให้จิตสงบลงและเกิดปัญญา  โดยการคิดถูก  รู้ถูก พูดถูก และทำถูก  อันจะนำไปสู่การมีสติเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร  ก่อนที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมทั้งปวง  ทั้งนี้เพราะหากเราตั้งตนอยู่ในความประมาท  ขาดสติในการทำสิ่งใด  ผลร้ายก็จะเกิดแก่ตัวเราและคนที่เรารักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000170791 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์: ISBN: 9786161804275.