สิริมงคลของชีวิต (ฉ.ปรับปรุง)

199.00 บาท 179.10 บาท

“สังฆราชองค์นี้ ดีที่สุด” หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ. เลย
“พี่ชายใหญ่ของข้าพเจ้า” องค์ทาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของธิเบต
“มาทำไมไกลๆ ให้ลำบากลำบนถึงที่นี่ อยู่กรุงเทพฯ ถ้าอยากกราบพระดีแล้ว ก็สมเด็จวัดบวรฯ นั่นแหละ” หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
ฯลฯ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นที่ยอมรับจากพระเถระผู้ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งทางโลกและทางธรรม
ทางโลก ทรงรอบรู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ การบริหารจัดการคณะสงฆ์ การศึกษาคณะสงฆ์ การเผยแพร่พระธรรมไปยังต่างประเทศ ฯลฯ
ทางธรรม ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาเป็นระยะเวลายาวนาน และทำตลอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ปรากฏว่าทรงสนิทสนมคุ้นเคย และทรงไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายท่าน อาทิ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นต้น
ด้วยเหตุที่ทรงเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัตินี่เอง พระธรรมเทศนาที่ตรัสแก่พุทธศาสนิกชนจึงมีตัวอย่างที่ชัดเจน เพราะตรัสเล่าจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ทันต่อยุคสมัยเสมอ อ้างอิงหลักการได้ถูกต้องตรงตามธรรมและวินัย และแม้พระธรรมจะลุ่มลึกตามภูมิธรรมที่ทรงมี แต่ทรงใช้สำนวนภาษาที่ไพเราะ เรียบง่าย จึงเป็นเหตุให้พระธรรมคำสอนที่ทรงถ่ายทอดซาบซึ้งเข้าถึงใจคนเป็นจำนวนมาก


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาสอบถามผ่าน Line : @amarinbooks

รหัสสินค้า: 1000148770 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: