“ทั้งโลกนี้, มีคนแบบเธอ เพียงคนเดียว”

225.00 บาท 202.50 บาท

ทั้งโลกนี้,มีคนแบบเธอเพียงคนเดียว  ประกอบด้วยความเรียง ๒๔ บท  ธีมหลักของเล่มคือ มองโลกในแง่บวก  ส่งเสริมให้กำลังใจให้ความหวัง  ให้มีความเพียรพยายาม  ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ และสำคัญคือมุ่งแสวงหาว่าคือใคร  เราเหมือนหรือไม่เหมือนใคร  กระทั่งท้ายสุด  ก็พบคำตอบว่า “ทั้งโลกนี้,มีคนแบบเธอเพียงคนเดียว”  ข้อเด่นในงานของปะการัง ทัศนะคติในงานเขียน  เป็นไปในแง่บวก  สำนวนภาษาน่าอ่าน  ชื่อเรื่องชื่อบท  มีเสน่ห์  ชวนติดตาม  และวิธีการเล่าเรื่อง  เล่าด้วยจังหวะของความเรียงสั้นๆ  ยกเอาประสบการณ์ชีวิตของคนใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่าง  บางเรื่องก้เป็นนิทานเปรียบ  พร้อมกันก็มีภาพถ่ายเป็นภาพประกอบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000171336 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: