ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องนิสัยดี (7Q)

95.00 บาท 85.50 บาท

ผู้เขียน : ณิชา พีชวณิชย์
ผู้วาด : Lalana M.

ข้าวสวย ข้าวต้ม รู้จักขอบคุณ ขอโทษ ทักทาย เพื่อนๆ ก็รักใคร จึงชอบไปโรงเรียนทุกวัน

นิทานเล่มนี้

• เสริมสร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว

• ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำใจและมีจิตสาธารณะ

• เนื้อหาอ่านง่าย ภาพประกอบน่ารัก สีสันสวยงาม

• เด็กๆ ได้ฝึกฝนคำศัพท์พื้นฐานทั้งไทย อังกฤษ จีน

ความฉลาดในการเข้าสังคม หรือ Social Quotient (SQ) เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นสังคมโลกภายนอก แห่งแรกที่เด็ก ๆ จะได้ก้าวออกไปเจอคือสังคมในโรงเรียน เขาจะต้องพบเจอคนแปลกหน้าและอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรก จึงอาจทำให้สับสนหวาดกลัว และรับมือกับสถานการณ์แปลกใหม่ไม่ถูกนัก แต่หากเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การวางตัวอย่างเหมาะสม

เขาก็จะได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ส่งผลให้มีสุขภาพจิตดีและนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามกับเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งมักกลายเป็นเด็กเก็บตัวและอาจมีปัญหาด้านพฤติกรรมเมื่อโตขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวชี้นำให้เด็ก ๆ เห็น ตัวอย่างการวางตัวที่ดี ทั้งเรื่องมารยาทพื้นฐานในสังคม การแบ่งปัน การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และการมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เด็ก ๆ เห็นภาพและเข้าใจว่าควรวางตัวอย่างไรเมื่อต้องออกไปสู่โลกภายนอก เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่โดยลำพัง การสอนให้เด็ก ๆ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสิ่งที่คนอื่นตอบสนองต่อตัวตนของลูกอาจส่งผลต่อจิตใจ นิสัย และพฤติกรรมของเขาไปตลอดชีวิต

เหมาะสำหรับเด็ก

อายุ 4-6 ขวบ อ่านให้ฟัง

7 ขวบขึ้นไป อ่านให้ฟังและอ่านเอง

 

มีสินค้า

ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องนิสัยดี (7Q)

95.00 บาท 85.50 บาท

รีวิวเล่มนี้
รหัสสินค้า: 1000220876 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:
0