สมองสร้างสุข

295.00 บาท

นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพมากมาย สำหรับฝึกรับเอาสิ่งดีๆ เข้ามาในสมอง ที่ผู้เขียนเรียนรู้มาจากประสบการณ์จริง เพื่อเปลี่ยนสภาวะทางจิตใจที่ผ่านมาชั่วครู่ให้กลายเป็นโครงสร้างทางระบบประสาทที่ยั่งยืน

สมองสร้างสุข ผลงานล่าสุดโดย ดร.ริค แฮนสัน นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพมากมายสำหรับฝึกรับเอาสิ่งดีๆ เข้ามาในสมอง ซึ่งผู้เขียนเรียนรู้มาจากประสบการณ์จริง เพื่อเปลี่ยนสภาวะจิตใจที่ผ่านมาชั่วครู่ ให้กลายเป็นโครงสร้างระบบประสาทที่ยั่งยืน เพียงฝึกรับเอาสิ่งดีๆ เข้ามาในสมองวันละสองสามครั้ง ครั้งละสิบกว่าวินาที ก็จะเกิดความเพลิดเพลินใจ ความสงบ และพลังภายในตัวค่อยๆ เติบโตขึ้น เพื่อเปลี่ยนเอาประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพียงชั่วครู่ ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณค่าในโครงสร้างวงจรประสาทอย่างยั่งยืน

อ่าน

วิธีลดความตึงเครียดของร่างกาย

ประสบการณ์แย่มักมีพลังกว่าประสบการณ์ดี

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000207196 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: