Business as Unusual

395.00 ฿ 335.75 ฿

เขียนโดย : ปิยะชาติ อิศรภักดี
บทนำโดย : PHILIP KOTLER

ก้าวข้ามโลกยุค 4.0 สู่การเติบโตครั้งใหม่ เมื่อการทำธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแค่วิธีการ หากแต่เปลี่ยนในระดับนิยามที่คุณต้องกำหนดขึ้นเอง

“เมื่อปัญหาที่เกิดจากธุรกิจกลายเป็นโอกาสครั้งใหม่ของธุรกิจ”

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ขยะล้นทะเล สภาวะโลกร้อน ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ฯลฯ ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและระบอบทุนนิยม ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความกังวลต่อปัญหาที่ถูกละเลยมาเป็นระยะเวลานานเพิ่มมากขึ้น

Business as Unusual จะพาคุณไปทำความเข้าใจนิยามใหม่ของการทำธุรกิจ พร้อมคำตอบที่ว่า การสร้างผลกำไร คุณภาพชีวิตที่ดี การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม บวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างไร

มีสินค้า

Best Seller position

No. 4 in บริหาร/การตลาด

รหัสสินค้า: 1000225885 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: