BRANDing 4.0

395.00 บาท

ผู้เขียน : ปิยะชาติ อิศรภักดี

เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจาก จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า “การตลาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อวิวัฒนาการการตลาดร่วมกัน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และบทบาทของแบรนด์เป็นตัวขับเคลื่อน

มีสินค้า

BRANDing 4.0

395.00 บาท

รีวิวเล่มนี้

Best Seller position

No. 17 in บริหาร/การตลาด

รหัสสินค้า: 1000187403 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:
0