ในหลวงรัชกาลที่ ๙

159.00 บาท 143.10 บาท

หนังสือภาพความรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อเล่าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ศึกษาอ้างอิงและเพื่อให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจว่า พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้าน และด้วยความเพียรอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่น้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งต่อถึงคนรุ่นๆ ต่อไป ให้หมั่นเพียร ทำคุณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมส่วนรวม

มีสินค้า

ในหลวงรัชกาลที่ ๙

159.00 บาท 143.10 บาท

รหัสสินค้า: 1000193575 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:
0