โรคไต คู่มือป้องกันและดูแลผู้ช่วยโรคไต (ฉบับสมบูรณ์)

275.00 ฿ 247.50 ฿

คู่มือป้องกันโรคไต และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตฉบับสมบูรณ์

ไตเป็นอวัยวะเล็กๆ แต่มีความสำคัญกับร่างกายมาก ไตทำหน้าที่ควบคุมสมดุลน้ำ เกลือแร่ ความเป็นกรด-ด่าง การกรองของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ถ้าเสียไตไปข้างหนึ่ง ไตอีกข้างจะยังสามารถทำหน้าที่ทดแทนกันได้ แต่หากไตสูญเสียหน้าที่การทำงานมากเข้า ก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังตามมา

การรู้จักโรคไต การตรวจคัดกรอง และการดูแลรักษาโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันโรคไตและช่วยชะลอความเสื่อมของไต

มีสินค้า

โรคไต คู่มือป้องกันและดูแลผู้ช่วยโรคไต (ฉบับสมบูรณ์)

275.00 ฿ 247.50 ฿

รีวิวเล่มนี้
รหัสสินค้า: 1000210159 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์:
0