โชคดีมีโอกาส ได้เดินตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม

265.00 บาท

ธรรมะของราชาผู้ทรงธรรมที่ทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติ โดย พุทธทาสภิกขุ
ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะที่เหมาะสมกับผู้นำและผู้ปกครองในทุกๆ ระดับ และแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้นำในองค์กร แต่หากปฏิบัติตามนี้แล้วก็ย่อมนำตนเองให้ปฏิบัติไปในแนวทางแห่งกุศล
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเนื่องจากท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายเรื่องทศพิธราชธรรมไว้ตลอดปี พ.ศ. 2560 เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน
เพื่ออธิบายและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและนำมาปฏิบัติให้สมกับที่เกิดมาในพระพุทธศาสนา
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยโชคดีเพียงใดที่มีพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000192107 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์: