เตรียมความพร้อมฯ 4-6 หนูน้อยตะลุยป่าฯ 3

139.00 ฿ 118.15 ฿

หนังสือชุดเตรียมความพร้อมวัยอนุบาลชุดนี้เหมาะสำหรับทุกครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ในช่วงวัย 4-6 ปี เป็นตัวช่วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการส่งเสริมพัฒนาการลูกรักให้ครบรอบด้านที่สำคัญ คุณหมอผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านพัฒนาการและสมองของเด็กมาย่อยเป็นทักษะสำคัญ 6 ด้าน นั่นก็คือ ทักษะภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก มิติสัมพันธ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อ IQ และ EQ ของเด็กๆ

มีสินค้า