เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์

385.00 ฿ 346.50 ฿

ผู้เขียน :  จอร์จ เฟอร์กูสัน

การดูภาพโดยทั่วไปอาจใช้เพียงจินตนาการในการตีความเพื่อความเข้าใจ แต่การดูภาพประเภทคริสตศิลป์ จินตนาการเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ศิลปินใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความคิดด้วย ดังเห็นได้จากภาพปกของหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ตำนานเกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์ รวมทั้งความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ศิลปินมักนำมาใช้ในการรังสรรค์ผลงาน จึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่ใฝ่ใจในงานศิลปะได้เข้าใจเรื่องราวที่ถ่ายทอดไว้ในภาพ แต่ยังช่วยให้เข้าใจ “สาร” ที่ศิลปินต้องการ “สื่อ” ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ยังมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนายิวและศาสนาคริสต์ อันเป็นรากเหง้าที่สำคัญของอารยธรรมและสังคมตะวันตก

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000216203 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: