อัจฉริยะ 100 หน้า หน้าที่พลเมือง

165.00 ฿ 140.25 ฿

อัจฉริยะ 100 หน้า หน้าที่พลเมือง ผู้อ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง อาทิ ค่านิยมหลัก 12 ประการสำหรับพลเมืองไทย หน้าที่พลเมืองในอาเซียน บุคคลตัวอย่างพลเมืองดีของไทยและทั่วโลก รวมถึงกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง ฯลฯ

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000174841 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: