หูตั้ง หมาระลึกชาติ

169.00 บาท

เรื่องจริงของนายทหารเรือผู้เคยได้รับเหรียญกล้าหาญจากเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ด้วยวิบากกกรรมทำให้นายพลต้องมาเกิดเป็นสุนัข และตายจากชาติสุนัขไปเป็นเทวดา
เรื่องราวของหูตั้งชี้ให้เห็นว่า ตายแล้วยังต้องเกิดอีก ตราบใดที่ยังไม่หลุดพ้นไปจากวัฏสงสาร
และยังมีภพภูมิอื่นๆรออยู่ตามวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์เสมอไป
เราทุกคนยังคงเวียนว่ายอยู่ใน ๓๑ ภพภูมิจนกว่าจะถอนถอนอาสวกิเลสได้หมดสิ้น บรรลุอรหัตตผลจึงจะไม่มีเชื้อเกิดอีกต่อไป

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000187799 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: