สุขกับชีวิตไม่ติดกับเงิน

185.00 บาท

หนังสือเล่มนี้อธิบายว่า

– ถ้าเราละทิ้งความโลภในการหาเงินและใช้เงินอย่างเกินพอดี และซื้อสิ่งของเฉพาะที่จำเป็นแล้ว เราจะบรรลุความสุขที่แท้จริงและมีความสุขอย่างยั่งยืนได้

– แทนที่จะมัวแต่แสวงหาความพึงพอใจทางวัตถุซึ่งไม่มีวันจบสิ้น แต่ยังมีอีกหลายวิธีที่จะพบกับความสุขในโลกนี้ ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่

– คำสอนทางพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าเราพบความสุขในชีวิตได้ เมื่อเราหยุดการบริโภคทุกสิ่งแบบเกินพอดีและเรียนรู้วิธีที่จะต้านทานความปรารถนาทางโลกบ้าง

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000194769 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: