สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)

265.00 บาท 238.50 บาท

ผมมีความใคร่รู้มานานแล้วว่า การปฏิบัติธรรมสามารถเหนี่ยวนำโครงสร้างของสมองได้อย่างไร แต่ก็หาคำตอบไม่ได้ จนเมื่อมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ปรากฏว่าเคยมีใครสามารถอธิบายได้เท่านี้มาก่อน ผมคิดว่าหนังสือ “สมองแห่งพุทธะ” เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุด และนักอ่านหนังสือแนวธรรมะวิทยาศาสตร์ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
ทันตแพทย์สม สุจีรา

ผู้เขียนยึดหลักว่า “เมื่อสมองเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” แต่ในการที่จะทำให้สมองเปลี่ยนได้ ต้องทำให้ใจเปลี่ยนก่อน โดยอาศัยการเจริญสติ และพัฒนาปัญญาญาณ ทั้งยังได้หยิบยกวิธีการต่างๆ ตามหลักพุทธ รวมทั้งคำสอนของครูบาอาจารย์ทางวิปัสสนา และใช้หลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายควบคู่กันไป ไม่ว่าจะในเรื่องของการมีเมตตาต่อตนเอง วิธีสร้างสุข วิธีผ่อนคลาย และวิธีเจริญภาวนา
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

มีสินค้า

สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)

265.00 บาท 238.50 บาท

รหัสสินค้า: 1000163638 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์:
0