สมองสิทธัตถะ (SIDDHARTHA’S BRAIN)

295.00 ฿ 265.50 ฿

รวบรวมพุทธประวัติและพุทธโอวาทโดยอาศัยข้อมูลจากคัมภีร์ของพุทธศาสนา รวมไปถึงข้อมูลจากงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์ที่สําคัญ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง
แล้วเชื่อมโยงกับประโยชน์ของการเจริญสติและการทําสมาธิในรูปแบบที่อ่านง่าย
ที่สําคัญคือหนังสือเล่มนี้ได้ใช้ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาคาดเดาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในสมองของเจ้าชายสิทธัตถะผู้ซึ่งพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง จึงถึงจุดสูงสุดของเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ทางจิตหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่เป็นเครื่องชี้วัดผลจากการปฏิบัติธรรมที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นั้น ทําให้มั่นใจได้ว่าการเจริญสติและฝึกสมาธิสามารถช่วยเยียวยา และรักษาความผิดปกติทางจิตใจได้จริง

สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาสอบถามผ่าน Facebook : Amarinbooks

รหัสสินค้า: 1000213920 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: