สนุกเรียนสนุกเล่น! ภาพวาดฯ CQ 3 ขวบ

169.00 บาท 152.10 บาท

ฝึกทักษะการทำงานของสมอง สายตา และสองมือ กับกิจกรรมวาดภาพ โยงเส้นเป็นรูป พร้อมเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะทั้ง 6 คือ
– ความไวต่อการรับรู้ วัดความไวในการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่รอบตัว
– ความคล่องแคล่ว ฝึกฝนการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
– ความยืดหยุ่น ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ
– การประดิษฐ์คิดค้น ฝึกคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง
– ความประณีตเรียบร้อย สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกๆด้าน
– พลังจินตนาการ สร้างสิ่งใหม่ได้โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ เพียงแค่ลงมือทำ!

โปรแกรมฝึกทักษะสำหรับเด็ก “สนุกเรียน สนุกเล่น!” จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝนทักษะของเด็กๆ ตามช่วงอายุ กระตุ้นความสนใจผ่านภาพวาดที่สอดแทรกกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ช่วยเสริมพัฒนาการด้าน IQ EQ CQ พร้อมเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาและตัวเลขให้แข็งแรง

มีสินค้า

เมื่อซื้อหนังสือเล่มนี้จะได้รับนากพอยท์ 3 แต้ม!
รหัสสินค้า: 1000182946 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:
0