สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ขวบ

159.00 บาท 143.10 บาท

IQ (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถทางสติปัญญา คนที่ IQ สูง จะช่างสังเกต สามารถคาดเดาเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เก่งด้านตัวเลขและการคำนวณ ใช้ภาษาถ่ายทอดความนึกคิดของตัวเองได้ดี เข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน และคิดเชิงเหตุผลได้

หนังสือฝึกทักษะ สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ, EQ, CQ ชุดนี้
– ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ฝึกได้ง่าย
– ฝึกคิดและสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
– เมื่อทำเสร็จ เด็กๆ จะรู้สึกถึงความสำเร็จ ทำให้อยากเรียนรู้จนติดเป็นนิสัย

สำหรับหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เด็กๆ รู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และเข้าใจความคิดพื้นฐาน

เหลือเพียง 1 เล่ม

สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ขวบ

159.00 บาท 143.10 บาท

รีวิวเล่มนี้
รหัสสินค้า: 1000168142 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:

สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ

159.00 บาท 143.10 บาท

IQ (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถทางสติปัญญา คนที่ IQ สูง จะช่างสังเกต สามารถคาดเดาเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เก่งด้านตัวเลขและการคำนวณ ใช้ภาษาถ่ายทอดความนึกคิดของตัวเองได้ดี เข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน และคิดเชิงเหตุผลได้

หนังสือฝึกทักษะ สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ, EQ, CQ ชุดนี้
– ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ฝึกได้ง่าย
– ฝึกคิดและสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
– เมื่อทำเสร็จ เด็กๆ จะรู้สึกถึงความสำเร็จ ทำให้อยากเรียนรู้จนติดเป็นนิสัย

สำหรับหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เด็กๆ รู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และเข้าใจความคิดพื้นฐาน

มีสินค้า

สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ

159.00 บาท 143.10 บาท

รีวิวเล่มนี้
รหัสสินค้า: 1000168143 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:

สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ สำหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ

159.00 บาท 143.10 บาท

IQ (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถทางสติปัญญา คนที่ IQ สูง จะช่างสังเกต สามารถคาดเดาเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เก่งด้านตัวเลขและการคำนวณ ใช้ภาษาถ่ายทอดความนึกคิดของตัวเองได้ดี เข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน และคิดเชิงเหตุผลได้

หนังสือฝึกทักษะ สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ, EQ, CQ ชุดนี้
– ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ฝึกได้ง่าย
– ฝึกคิดและสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
– เมื่อทำเสร็จ เด็กๆ จะรู้สึกถึงความสำเร็จ ทำให้อยากเรียนรู้จนติดเป็นนิสัย

สำหรับหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เด็กๆ รู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และเข้าใจความคิดพื้นฐาน

เหลือเพียง 3 เล่ม

สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ สำหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ

159.00 บาท 143.10 บาท

รีวิวเล่มนี้
รหัสสินค้า: 1000168147 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์:
0