วิธีอยู่ร่วมกับเจ้านายอย่างสันติ

195.00 ฿ 165.75 ฿

ผู้เขียน : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

สยบปัญหาโลกแตกของคนทำงานโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการและโค้ชผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำ ที่นำปัญหาของมนุษย์เงินเดือนทุกระดับตั้งแต่พนักงานจนถึงหัวหน้ามาเผยสาเหตุและชี้ทางออกที่ทุกคนต้องปรับ
เพราะถ้านายปรับ แต่ลูกน้องไม่เปลี่ยน หรือลูกน้องเปลี่ยน แต่เจ้านายไม่ปรับ สันติก็ไม่เกิด ดังนั้น เจ้านาย-ลูกน้องต้องทำความเข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย

มีสินค้า