วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 75 เรื่อง ไขปริศนาบิ๊กดาต้า

195.00 บาท 175.50 บาท

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้หลักการหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เหล่าตัวละครที่เปี่ยมสีสันจะมาช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ และให้คำตอบอันมีสาระไว้ในตอนท้ายพร้อมเสียงหัวเราะ

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ไขปริศนาบิ๊กดาต้า มีคำถามน่าสนใจมากมายเช่น

  • บิ๊กดาต้าคืออะไร
  • มูลค่าของบิ๊กดาต้าเมื่อคิดเป็นเงินจะมากเท่าไร
  • บิ๊กดาต้าใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร
  • บิ๊กดาต้าช่วยรักษาโรคได้หรือ
  • อาชีพที่เกี่ยวกับบิ๊กดาต้ามีอะไรบ้าง

มีสินค้า

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 75 เรื่อง ไขปริศนาบิ๊กดาต้า

195.00 บาท 175.50 บาท

รหัสสินค้า: 1000217951 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์:
0