วิชาสุดท้ายที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

169.00 ฿ 143.65 ฿

วิชาสุดท้ายที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเป็นวิชาที่ว่าด้วยการมีสติรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การมีสติระลึกรู้กายและใจสามารถทำให้อารมณ์นั้นดับไป เมื่อไม่หลงอยู่กับความคิด ไม่หลงไปกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ทุกข์ หรือทุกข์ไม่นานก็ดับไป ๆ การเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนวิชาของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ไปตลอดชีวิต นอกจากจะทำให้เราอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไปกับมันแล้ว ยังจะทำให้เราเรียนจบทางธรรมหรือจบสิ้นการเวียนว่ายในสังสารวัฏได้อีกด้วย

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000196466 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: