ลัด สั้น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม

199.00 บาท 179.10 บาท

มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการความสุข แต่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อมีความปรารถนาไปเรื่อยๆจึงรู้สึกทุกข์ เซ็ง จำเจกับชีวิต โลกนี้มีแต่ความน่าเบื่อ มีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมให้คงที่ได้ ตามกฎไตรลักษณ์เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ซึ่งความจริงที่อยู่เหนือโลกได้นั่นคือนิพพาน  ซึ่งหนทางที่จะไปถึงได้นั้นต้องมี “ความรู้สึกตัว” เป็นสิ่งสำคัญ

มีสินค้า

ลัด สั้น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม

199.00 บาท 179.10 บาท

รีวิวเล่มนี้

Best Seller position

No. 2 in ธรรมะ / ศาสนา

รหัสสินค้า: 1000204620 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์:
0