รู้ด้วยจิต

159.00 บาท

ออกจากใจใช่ความคิด รู้ด้วยจิตใช่สมอง

หนังสือเล่มนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนมีไว้ชัดเจนว่า “…ประสงค์ที่จะเป็นสื่อผ่านให้ท่านได้เข้าใจจิตใจของท่าน…” ดังนั้นจึงเป็น
หนังสืออ่านเพื่อให้ใจรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000195313 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: