รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

175.00 ฿ 148.75 ฿

รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า เล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นจากหนังสือ ๒ เล่ม คือ ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย และ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ หนังสือเล่มนี้พระพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการใช้ชีวิตคู่หลังการแต่งงาน และบรรยายเรื่องความรักตามมุมมองของพุทธศาสนาและแนะนำการครองเรือนสำหรับสามี-ภรรยาด้วยฆราวาสธรรม ๔ มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ และสมธรรม ๔ ประการ คือ สมศรัทธา สมศีลา สมจาคา สมปัญญา ซึ่งล้วนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ครองคู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000206077 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: