พูดให้ได้ใจ ใครก็ไม่ปฏิเสธ

225.00 ฿ 191.25 ฿

ผู้เขียน : Choi Chul-kyu
สุดยอดเทคนิคจาก “เทพแห่งการเจรจา” ของเกาหลีที่จะทำให้คุณซื้อใจคนและต่อรองได้ทุกสิ่งที่ต้องการ

ชเวชอลกยู ผู้เขียนซึ่งเป็นนักเจรจาชื่อดังในเกาหลีใต้ เจ้าของคอร์สเทพนักเจรจา กล่าวถึงนิยามของการเจรจาต่อรองในยุคแรกว่า “การเจรจาต่อรองคือเทคนิคที่ช่วยให้เราได้สิ่งที่ต้องการให้มากที่สุด” 30 ปีให้หลัง นักวิชาการตั้งคำนิยามการเจรจาใหม่ว่า “การเจรจาต่อรองคือกระบวนการสื่อสารที่สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่ายให้ได้มากที่สุด”

หากยึดตามคำนิยามใหม่ คำกล่าวของเฮิร์บ โคเบนก็ไม่เกินความจริงเลย เพราะทุกๆ วันเราพูดคุยสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านายเพื่อสร้างความเข้าใจ ผูกสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราและพวกเขาให้เกิดขึ้น

ชเวชอลกยูได้รวบรวมเทคนิคการพูดและต่อรองกับคู่สนทนามาไว้ในเล่มนี้ เทคนิคต่างๆ นั้นลึกซึ้งและใช้ได้จริง เพราะมาจากประสบการณ์จริงและถอดบทเรียนมากตัวอย่างการเจรจาจากนักเจรจาทั่วโลก ที่สำคัญคือ เทคนิคของเขานั้นเน้นการเจรจาต่อรองที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นการเจรจาต่อรองที่ถือว่ามีคุณค่าและเหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบัน

มีสินค้า