พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

149.00 บาท

หนังสือเล่มนี้พิจารณาพระราชประวัติส่วนพระองค์ พระจริยวัตร พระราชกรณียกิจต่าง ๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ ว่าหากนำมาเปรียบเทียบกับบารมีทั้งสิบหรือทศบารมีของพระโพธิสัตว์แล้ว สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงทำมาตลอดหกสิบกว่าปีนั้นมีความสอดคล้องกับทศบารมีหรือไม่อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบแก่ทุกท่านที่อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ และจะทำให้ผู้ที่อ่านเกิดสติปัญญาหยั่งรู้และเข้าใจในภูมิธรรมของพระองค์ อันจะนำไปสู่ความศรัทธาปสาทะและซาบซึ้งในพระบารมีของพระองค์มากยิ่งขึ้น

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000167290 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: