ฝึกทักษะแสนสนุก วาดรูปเล่น

175.00 ฿ 157.50 ฿

หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้แสดงตัวตนผ่านการวาดเขียนอย่างอิสระด้วยสีเทียน ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กๆมีจินตนาการกว้างไกล ได้สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานของตน และยังมีทักษะวาดเขียนติดตัวไปใช้ในอนาคตอีกด้วย การที่เด็กๆได้แสดงตัวตนผ่านศิลปะนั้นจะช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของแต่ละคนได้ แบบฝึกในเล่มนี้มีประโยชน์ในการเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต ความละเอียดอ่อน และสามารถนำไปสู่การเขียนอักษรต่อไปอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-4 ขวบ

มีสินค้า