บังไพรแห่งซับจำปา และเรื่องอื่นๆ

275.00 ฿ 247.50 ฿

ตำนานของบรรพชนคงไม่โกหกลูกหลานเสียทั้งหมด
อย่างน้อยเมืองโบราณคูบัว อู่ทอง นครชัยศรี หรือซับจำปาสมัยทวารวดี
ได้ยืนยันกับเราว่า ณ สถานที่เหล่านี้เมื่อพันปีก่อน
เคยมีวัฒนธรรมเชื่อมโยงไปถึงเอเชียใต้

ระยะทางทางวัฒนธรรมของเอเชียโต้และอาเซียนจึงไม่ห่างกัน
ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างภูมิภาคเป็นสิ่งที่เราล้วนเคยพบเจอ
กำลังพบเจอ และจะต้องพบเจอสืบต่อไป

หากเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นมาและพิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยหัวใจ
ความงดงามของภูมิภาคเอเชียและอาเซียนอันเป็นต้นทุนที่ขับดันให้เกิด
บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่นๆในมือผู้อ่านเวลานี้
เรื่องราวของคนสามัญที่ประกอบสร้างให้โลกงดงามแบบที่โลกเป็น
ด้วยความคาดหวังว่าแง่งามของโลกจะผลิบานในหัวใจผู้อ่านไปพร้อมกัน

มีสินค้า