ต่อทางรถไฟ – ปกแข็ง

225.00 ฿ 191.25 ฿

เมื่อเด็กๆต่อทางรถไฟกัน แต่ทางที่จะต่อรางรถไฟให้ยาวไปเรื่อยๆนั้นไม่ได้มีแต่ทางเรียบๆ แต่ติดทั้งภูเขา เจอแม่น้ำขวางหน้า มีถนนขวางหน้า เจอบึงใหญ่ขวางหน้า เด็กๆจะแก้ปัญหาอย่างไรนะ แล้วสุดท้ายรางรถไฟจะเสร็จหรือไม่ ทุกคนจะได้ขึ้นรถไฟหรือเปล่า มาเปิด “ต่อทางรถไฟ” ดูกันเถอะ ปู๊น..ปู๊น

หนังสือภาพเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ พร้อมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่ดีสำหรับเด็กเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้

มีสินค้า