ตายก่อนตาย

249.00 บาท 224.10 บาท

ผู้เขียน : พุทธทาสภิกขุ

อย่าให้ความตายมาถึงโดยไม่เตรียมตัว

ธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่แนะนำวิธีการดับไม่เหลือ คือดับกิเลสความยึดมั่น ถือมั่น หรือความมีตัวกู ของกู ให้หมดสิ้นไปก่อนที่เราจะดับจิต ดับร่างกาย เมื่อไรที่ดับไม่เหลือเชื้อเกิดอีกต่อไป นั่นแหละจึงได้ชื่อว่า ตายก่อนตาย สิ้นกิเลส สิ้นทุกข์ เข้าถึงนิพพาน

มีสินค้า

ตายก่อนตาย

249.00 บาท 224.10 บาท

รีวิวเล่มนี้
รหัสสินค้า: 1000217613 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์:
0