ตะวันส่องหล้า

395.00 ฿ 335.75 ฿

พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ผ่านสายตาผู้ตามเสด็จฯ ใกล้ชิด
ตะวันส่องหล้า เป็นบทความที่ “สุวิชา” ซึ่งผมเองทราบภายหลังว่าเป็นคนคนเดียวกับคุณหญิงทรงสุดาเขียนไว้ในวาระต่างๆ ตามพระราชกรณียกิจที่คุณหญิงได้ไปกระทบ ไปใกล้ชิดซึ่งได้บันทึกกัยไว้เป็นอย่างดี เห็นถึงความละเอียด ความละเมียดละไมที่จะตกแต่งตัวหนังสือเหมือนกับเป็นสถาปนิกออกแบบ ก็เลยทำออกมาได้โดยเรียบร้อย แล้วยังได้ดูในเรื่องของรูปเล่ม การเว้นวรรค การแบ่งส่วนแบ่งจังหวะของพื้นที่ในหน้าหนังสือให้ลงตัว เพื่อผู้อ่านจะได้พักสายตา ไม่ใช่ดูแล้ว เป็นตัวหนังสือแน่นเต็มไปหมด อันนี้เป็นพื้นฐานซึ่งลึกเข้าไปกว่าการเขียนเรื่องทั้งหลาย การที่คุณหญิงทรงสุดาทำได้เช่นนั้นเพราะ

ประการแรก ท่านเป็นสมาชิกสมาคมนักเขียนฯ นั่นเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง

ประการที่สอง ได้ลงพิมพ์ในหนังสือมาตราฐานหลายเล่ม โดยเฉพาะที่สกุลไทย นั่นก็เป็นหลักประกันอีกอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องที่มั่นใจได้ว่า หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามาก

ฯพณฯ พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีความสามารถในการบรรยายด้วยภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อยี่สิบปีก่อนและขาดตลาดไปนานแล้ว จึงน่าจะจัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000193130 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: สำนักพิมพ์: