Famiread EP.2 เทคนิคสร้างวินัยให้ลูกเล็ก โดยไม่ต้องรบกับลูก

บอกให้อาบน้ำก็ไม่ยอมอาบ บอกให้กินข้าวก็ไม่ยอมกิน บอกให้นอนก็ไม่ยอมนอน
คุณพ่อคุณแม่ทั้งปลอบทั้งดุจนความดันจะขึ้นวันละล้านรอบ

ขอเพียงลองนำเทคนิคที่หมอเดวหรือ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี แนะนำไว้ไปลองใช้
รับรองว่าการสร้างวินัยให้ลูกน้อยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ใส่ความเห็น