“สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” โดยสำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร

กติการอบคัดเลือก

 • ถ่ายคลิปวิดีโอพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ความยาว 4-5 นาที โดยเนื้อหาที่ใช้ในการพูดมาจากหรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือของแพรวเยาวชน
 • ห้ามตัดต่อคลิปวิดีโอ ต้องเป็นการพูดต่อเนื่อง
 • อัพโหลดคลิปวิดีโอลงใน Facebook ของตัวเอง โดยเปิดเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ18 #แพรวเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 24.00 น.
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก 5 คนสุดท้าย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเข้าแข่งขันต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินในงานนายอินทร์ สนามอ่านเล่น @แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติการอบตัดสิน

 • ผู้เข้าแข่งขันจะพูดเรื่องเดิมหรือเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ได้ภายใต้หัวข้อเดิม “สิ่งที่ฉันเรียนรู้ก่อนอายุ 18”
 • การแข่งขันในรอบตัดสินจะเป็นการพูดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการรอบตัดสิน ความยาว 5-8 นาที

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

 • เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • หนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562
 • หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล ไม่เรียง

 • เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562
 • หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนมูลค่า 3,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับยอด Like และยอด Share มากที่สุด

 • เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562

อ่านรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมได้ที่ >>> คลิก