อาหารต้านมะเร็ง

295.00 บาท 265.50 บาท

อัตราการเสียชีวิตของคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ความกังวลใจในเรื่องการจัดอาหารให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ และเหมาะช่วงที่รักษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าได้รับอาหารที่ถูกต้องผู้ป่วยก็จะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเช่นกัน
ผศ.ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้มีผลงาน นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา) ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯทรงพระราชทานเจลลี่โภชนา จำนวน 840,000 กล่อง แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ในปี 2554 นอกจากนี้ ยังมีผลงานตีพิมพ์และบทความวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงทั่วโลกกว่า 3,000 ครั้ง อีกทั้งมีความสนในด้านโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง ในช่วงต่างๆ ได้คิดค้นเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่วงต่างๆ ทั้งหมด 50 เมนู เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยและคนดูแล ว่าต้องเลือกกินอย่างไร ปรับพฤติกรรมการกินแบบไหน ให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000199347 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: Barcode: 9786161820732.
ISBN: 9786161820732.