The Secret

245.00 บาท

หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของตน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามข้อ คือ ขอ เชื่อ และรับ แล้วทุกอย่างจะเป็นไปดังต้องการ ทั้งในด้านการเงิน การงาน สุขภาพ ความรัก นอกจากนี้
ผู้เขียนยังได้รวบรวมวาทะของบุคคลต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สนับสนุนหลักการสามข้อดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000054764 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: