Drug Guru ฉลาดรู้เรื่องยา

335.00 บาท

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ยา มีคนรอบตัวที่ใช้ยา หรือต้องดูแลผู้ที่ใช้ยา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง “รู้เท่าทันยา เพื่อใช้ยาให้ถูกวิธี”

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000208527 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: