แค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลก

215.00 บาท

ผู้เขียน : พ.นวลจันทร์ , พระจิตร์ จิตตสังวโร , ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ , ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร , อุ๋ย บุดดาเบลส

การค้นหาตัวตนและทำความเข้าใจตัวเองนั้น สอดคล้องตามแก่นธรรมของพุทธศาสนาที่สอนให้รู้อยู่ที่กายและใจของตนเอง เพื่อเท่าทันกิเลสที่เราปรุงแต่งจนต้องดิ้นรนให้พ้นไปจากทุกข์ หรือแสวงหาให้ได้มาเพื่อสนองความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดของมนุษย์

เมื่อเราเห็นตัวตนที่แท้จริง จะสามารถปล่อยวางและเข้าใจสรรพสิ่งได้ง่ายขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเมตตา เข้าใจและเห็นใจคนรอบข้าง ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

การเข้าใจตนเองจึงทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใด ไม่ว่าชีวิตจะเป็นเช่นไร อยู่จุดไหน เราก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวเราเอง

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000215842 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: