เป็นคนแบบไหน บอกได้ด้วยเลขวันเกิด

245.00 บาท

เป็นคนแบบไหน บอกได้ด้วยเลขวันเกิด เป็นหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาตัวเลขวันเดือนปีเกิด หรือที่เรียกว่าเลขศาสตร์ หนังสือเล่มนี้เป็นตัวช่วยให้เรารู้จักตัวตนตัวเองใหม่อีกครั้ง และยังช่วยให้เรามองปัญหาจากมุมที่ชัดเจนขึ้น

หากเรารู้จักตัวเองดีจริงๆ พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตตามศักยภาพที่มี และยอมรับข้อด้อยของตนเอง ตลอดจนดำเนินชีวิตอย่างมีสติและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ ชีวิตก็จะเดินไปสู่ความสำเร็จได้ถูกทิศทางและสนุกกว่าเดิมแน่นอน

 

ตัวอย่างการคำนวณเลขชีวิตจากในเล่ม

เกิดวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1982

2 3 1 2 1 9 8 2  = 28  = 2 8 = 10 = 1 0  = 1   ดังนั้น เลขชีวิต = 1

ความหมายของเลขชีวิตหมายเลข 1 คือ ผู้นำและนักริเริ่มทำจากศูนย์จนเป็นรูปร่าง

เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ จิตใจกว้างขวาง รักหน้าตา มุทะลุ

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000204046 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: