เจ้าจอมก๊กออ

575.00 บาท

ผลงานเชิงสารคดีประวัติศาสตร์ของ ดร. กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ ทายาทสกุลบุนนาค เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวของฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเน้นที่เกร็ดประวัติของเจ้าจอมสกุลบุนนาค
เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ครั้งอยู่ในวังหลวงจนกระทั่งบั้นปลายชีวิตของท่าน สอดแทรกด้วยเรื่องราวในราชสำนักที่ร้อยเรียงกันเป็นอย่างดี เสมือนได้ร่วมย้อนอดีตเข้าไปภายในรั้ววัง

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000170448 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: