สิงโตนอกคอก – [S.E.A. Write Award 2560]

255.00 บาท

รวมเรื่องสั้น ๙ เรื่องแนวแฟนตาซี บางเรื่องสั้นมีเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ทั้งด้านความเชื่อ ความรัก อำนาจหน้าที่และการตั้งคำถามต่อมาตรฐานคุณธรรม ทุกเรื่องล้วนเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนสังคม ซึ่งแต่ละเรื่องอาจมีความบิดร่างเล็กน้อยแต่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของสังคม แต่ละบทบาทของตัวละครมีแนวคิด ทัศนคติแตกต่างกันซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญในแต่ละเรื่องขึ้นมา หนังสือเล่มนี้สื่อถึงความคิดและเหตุผลของทุกตัวละครอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

 

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000196801 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: