ฝึกใจ

99.00 บาท

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทนิพนธ์ที่ได้เคยเผยแพร่ในวาระต่างๆ 5 เรื่อง ได้แก่ ความโกรธ ขันติ อุปกิเลส การฝึกตน และศีล จะช่วยให้เราพึ่งตนเองและช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความวุ่นวายจากกิเลสได้

คำสอนที่ช่วยให้รู้จักสำรวจกิเลสในตน
ให้รู้จักพึ่งตนเองจนพ้นจากกิเลสได้

“ต้องมีสติจึงจะรู้ทันความคิดของตนว่าเป็นไปอย่างไร
คิดปรุงแต่งไปให้ความโลภเกิด หรือให้ความโกรธเกิด หรือให้ความหลงเกิด
สติจะทำให้รู้ได้ถึงความคิดดังกล่าว ไม่มีสติจะทำให้ไม่รู้
ดังนั้นพึงอย่าลืมว่า สติสำคัญ พึงรักษาสติมั่น
และวิธีรักษาสติที่ง่ายประการหนึ่งก็คือ
ให้หาหลักผูกสติไว้ อย่าให้หลุดลอยเลื่อนไหลไปตามสบาย”

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000148769 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: