ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

219.00 บาท

หัวใจของพุทธศาสนาคืออะไร สิ่งไหนคือแก่นแท้ของพุทธศาสนา พุทธศาสนามุ่งสอนให้คนเห็นความทุกข์ แต่อยู่อย่างเป็นสุขใช่หรือไม่ หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ จัดพิมพ์รวม 2 เล่ม คือ ทุกข์สำหรับเห็น สุขสำหรับเป็น และ ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา นอกจากช่วยให้เข้าใจหลักธรรมอันจริงแท้ของพุทธศาสนาด้วยสำนวนที่เข้าใจง่ายแล้ว ยังนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

อธิบายถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพิ่มความกระจ่างเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ช่วยให้เข้าใจและรู้จักชีวิต รู้จักทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์ ปฏิบัติตามหลัก จนกระทั่งพบความพ้นทุกข์ รู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000198098 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: