ชุดสุดยอดสงฆ์ 2 : หลวงปู่หลุย จันทสาโร

149.00 บาท

อริยสงฆ์ผู้มักน้อย สันโดษ ไม่อาลัยในสมบัติและชาติตระกูลอันสูงส่ง… มนุษย์เป็นประชุมใหญ่มีทั้งดีและชั่ว ที่สุดอเวจีเป็นฝ่ายอกุศล ดีที่สุดที่พระนิพพาน มนุษย์ใจสูงใจกล้าหาญมีทั้งดีและร้าย มรรคผลก็อยู่ในชั้นมนุษย์ครบทุกอย่าง มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ภพอื่นไม่มีครบเหมือนชาติมยุษย์นี้

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000176371 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: