ความลับเศรษฐี คนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน

195.00 บาท

หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนหนังสือรวมเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเล่มใดๆ ในตลาด เพราะผู้เขียนได้ใช้เวลาเกือบค่อนชีวิตในการเก็บสะสมข้อมูล โดยมีแหล่งข้อมูลเป็นมหาเศรษฐีตัวจริง
เสียงจริงจากทั่วโลก จำนวนมากถึง 2,000 คน เคล็ดลับต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นของจริง นอกจากจะช่วยให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติตามมีอุปนิสัยที่ควรค่าแก่การเป็นเศรษฐีแล้ว
ยังช่วยปลูกฝังเรื่องการเป็นคนดี มีคุณธรรม และการทำตัวให้มีคุณค่าแก่สังคม

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1000178046 หมวดหมู่: สำนักพิมพ์: